02/04/2020

02/04/2020

01/10/2020

01/10/2020

12/16/2019

LCD

10/08/2019

DV

10/08/2019

10/08/2019

10/08/2019

ANH

08/01/2019

logo footer

Thông tin liên hệ

  • Khoa Khoa học Tự nhiên (Phòng 83 - Nhà 15 tầng), 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • (+84) 2563 847 567; Fax: (+84) 2563 384 6089
  • www.ns.qnu.edu.vn; Email: khtn@qnu.edu.vn